Μουσικές Περίοδοι
Αναγέννηση
(1450-1600)
Mπαρόκ
(1600-1750)
Κλασσική
(1750-1825)
Ρομαντική
(1825-1900)
20ος Αιώνας
(1900-μέχρί σήμερα)