Μουσικές Περίοδοι
Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον στις Ιστορικές Περιόδους για την εξέλιξη της Μουσικής και οι συνθέτες που αναφέρονται παρακάτω έχουν ταξινομηθεί ανάλογα με την περίοδο στην οποία έζησαν και συνέθεσαν. Οι όροι που χρησιμοποιούνται για τις διάφορες Ιστορικές Περιόδους έχουν δανειστεί από την Ιστορία της Τέχνης, και συχνά ακολουθούν παρόμοιες αναπτυξιακές τάσεις με την ζωγραφική, την γλυπτική, την λογοτεχνία και την αρχιτεκτονική. Αν και μια τέτοια ομαδοποίηση είναι αυθαίρετη, μπορεί να μας βοηθήσει να συνδέσουμε τους συνθέτες με τις μορφές της μουσικής που επικρατούν κατά την διάρκεια αυτών των περιόδων, και με τον τρόπο αυτό γίνεται ευκολότερη η εύρεση μουσικής που στην σύγχρονη εποχή μπορεί να είναι και άγνωστη.

Θα πρέπει να έχουμε στην σκέψη ότι η τοποθέτηση των συνθετών στις περιόδους αυτές έχει γίνει ανάλογα με την περίοδο που έζησαν. Έτσι πολλοί από αυτούς έχουν τοποθετηθεί αυθαίρετα σε μια Ιστορική περίοδο αν και το έργο τους συνεχίζεται και στην αμέσως επόμενη περίοδο.
Τελευταία Ενημέρωση : 

 E-Mail : g.hatzipanagos@gmail.com