Στη Σελίδα αυτή γίνεται προσπάθεια για την συγκέντρωση των προγραμμάτων όλων των Μουσικών εκδηλώσεων στην Ελλάδα.

Οι αρμόδιοι των εκδηλώσεων αυτών μπορούν να μας ενημερώνουν με E-mail , άν ενδιαφέρονται να δημοσιεύσουμε τα προγράμματά τους.

Με τις καταχωρήσεις αυτές πιστεύουμε ότι προσφέρουμε με τον τρόπο αυτό στη Ελληνική Μουσική Παιδεία

 

Τελευταία Ενημέρωση : 

 E-Mail : g.hatzipanagos@gmail.com    
© 1997-2015 Γιώργος Χατζηπανάγος - All rights reserved