Φλώρα Καζαντζιάν
Τραγούδια Αρμενίων Συνθετών
Φλώρα Καζαντζιάν
Φλώρα Καζαντζιάν
Τραγούδια Αρμενίων Συνθετών
 Πιάνο : Γιώργος Φιλαδελφέας
 1. Ο γερανός
     Παραδοσιακό. Καταγραφή: Κομιτάς
 10. Νανούρισμα
       Μουσική: Παρσέχ Γκανατσιάν
       Ποiηση: Καμάρ Κατιμπά
 2. Ναζάν
     Παραδοσιακό.Καταγραφή:Κομιτάς
 11. Το όνειρο της Αλβάρτ
       Μουσικη: Παρσέχ Γκανατσιάν
       Ποίηση: Βαχάν Μιρακιάν
 3. Κέλε-Κέλε
     Παραδοσιακό.Καταγραφή:Κομιτάς
 12. Το τραγούδι του ξενιτεμένου
       Μουσική: Παρσέχ Γκανατσιάν
       Ποίηση: Κεβόρκ Τοτοχιάντς
 4. Η πέρδικα
     Μουσική: Κομιτάς
     Ποίηση: Οβανές Τουμανιάν
 13. Το ρόδο
       Μουσική: Ρωμανός Μελικιάν 
       Ποίηση: Οβανές Τουμανιάν
 5. Σύννεφα στον ουρανό
     Παραδοσιακό.Καταγραφή:Κομιτάς
 14. Με τ' αηδόνι
       Σαγιάτ Νοβά
 6. Άστεγος
     Παραδοσιακό.Καταγραφή:Κομιτάς
 15. Η άνοιξη στη χώρα μου
       Μουσική: Βαγαρσάκ Σερβαντσντιάν
       Ποίηση: Χ. Χαϊραμπετιάν
 7. Κλύδονας
     Μουσική: Βαρτάν Σαρκσιάν
     Ποίηση: Οβανές Τουμανιάν
 16. Η ιτιά
       Μουσική: Τανιέλ Γαζαριάν
       Ποίηση: Αβεντiς Τσαλκιάν
 8. Λεν΄ η ιτιά
     Μουσική: Αρμέν Τιγκρανιάν
     Ποίηση: Οβανές Τουμανιάν
 17. Κάτω από την αγριομηλιά
       Μουσική: Αρουτιούν Μεχράπ
       Ποίηση: Αβεντiκ Ισαακιάν
 9. Η στρογγυλή μορφή σου
     Αλεξάντρ Ντολουχανιάν
 18. Μη μου ζητάς
       Μουσική: Κρικόρ Σιουνί
       Ποίηση: Οβανές Τουμανιάν
ΔΙΑΘΕΣΗ :
Θωμάς Ταμβάκος - Thomas Tamvakos
Τηλ. /Phone No. :+30 210 76-21-324
E-mail : tomolga@ibm.net
Updated : 

 E-Mail : geohatzi@ath.forthnet.gr    
© 1997-2015  Γιώργος Χατζηπανάγος - George Hatzipanagos. All rights reserved